Tokeny ETO

Tokenizacja firmy ETO (Equity Token Offering) czyli tokeny firmowe różnią się od STO przedmiotem cyfryzacji. Przy emisji tokenów ETO dokonujemy cyfryzacji  akcji przedsiębiorstwa, obligacji. 

Oferta publiczna skierowana jest do użytkowników z całego świata. 

Za pomocą zapisów w SmartContract ustalamy zasady; emisji sprzedaży, odkupu. Jest to rozproszona, niezmienialna umowa zapisana w BlockChain. 

Emisja tokenów ETO (tak jak STO i w przeciwieństwie do ICO) podlega regulacji Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Tak jak przy tokenach STO, ze względu na międzynarodowy charakter oferty, mamy możliwość wyboru przyjaznej legislacyjnie jurysdykcji. Dystrybucja powinna się odbywać zgodnie z międzynarodowymi zasadami, wymagana jest zgodność z KYC i AML. 

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski