Inwestycje w wybrane przedsięwzięcia deweloperskie

To bardzo ciekawa forma inwestycyjna, polega na współfinansowaniu wyselekcjonowanych, najlepiej rokujących przedsięwzięć deweloperskich. Rynek nieruchomości w Europie i Polsce w znakomitej większości jest bezpieczny, nie narażony na duże wahania. Przewidywalność zysków jest wysoka.

Rynek deweloperski kieruje się pewnymi trendami które w perspektywie kilku lat pozwalają na osiągnięcie zwiększonych zysków. Takich właśnie inwestycji poszukujemy.

Poniżej kilka możliwych form inwestycji w przedsięwzięcia deweloperskie:

  1. zakup akcji spółki komandytowej / celowej, stworzonej specjalnie na potrzeby i na czas trwania danej inwestycji deweloperskiej. Spółka posiada wyraźny cel po osiągnięciu którego występuje wypłata zysków / dywidendy (czas inwestycji od ok 1 – 3 lat). Inwestor nabywając udziały staje się współwłaścicielem spółki – komandytariuszem. Zyski mogą osiągnąć 10 – 15% rocznie a nawet więcej.
  2. inwestycja w kontrakty terminowe dewelopera
  3. inwestycja w obligacje korporacyjne dewelopera (zysk od ok 5 – 10% rocznie, możliwość miesięcznej i kwartalnej wypłaty odsetek)

Jako Dom Finansowo-Inwestycyjny FILAR, wyszukujemy takie inwestycje i często dołączamy się do nich jako inwestor, obierając funkcję komplementariusza w spółce komandytowej, lub na zasadach funduszu typu Private Equity. W takich przypadkach my także ponosimy ryzyko na równi z naszymi partnerami – innymi inwestorami.

Wkładem inwestora (komandytariusza) jest kupno udziałów w specjalnie powołanej spółce komandytowej lub celowej. Po dokończeniu inwestycji, następuje wypłata dywidendy dzielona wśród wszystkich inwestorów – komandytariuszy. Z końcem inwestycji, spółka zostaje rozwiązywana.

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski