Inwestycje w nieruchomości z długoterminową umową najmu

Inwestycje w nieruchomości z długoterminową umową najmu to nie tylko inwestycja, to bezpieczna lokata kapitału!

Możesz zostać rentierem i ciszyć się wysokim zyskiem, bez problemów związanych z kosztownym poszukiwaniem właściwego najemcy. Dodatkowym atutem jest fakt wzrostu cen większości nieruchomości w dłuższej perspektywie.

Selekcjonujemy takie inwestycje, wybieramy te z umowami najmu nawet na 15 lat. Badamy stabilność rynkową inwestycji oraz umowę najmu, renegocjujemy.

Poniżej kilka przykładów inwestycji w nieruchomości z długoterminową umową najmu:

  1. Centra i galerie handlowe: Plusem jest dywersyfikacja najemców, szybka stopa zwrotu nawet 10 lat. Minusy to wysoka cena nabycia.
  2. Lokale biurowe, mniejsze nieruchomości komercyjne – nie wysoka cena nabycia.
  3. Condo-hotel, apart-hotel. Tu szczególnie ważne jest przeanalizowanie umowy z operatorem. Inwestując w ten sposób możesz liczyć na realną stopę zwrotu nawet 7%. Minusem jest konieczność przeprowadzania częstych remontów i napraw w celu zachowania standardów.
  4. Apartamenty i mieszkania w dobrych lokalizacjach z umową najmu od 5 do 15 lat. Bardzo popularna, bezpieczna inwestycja. Stopa zwrotu może wynieść nawet 12%.

Dodatkowym plusem (za wyjątkiem Condo-hotel) jest bezobsługowość wynikająca z długoterminowej umowy najmu, brak konieczności robienia remontów, wymiany mebli, nie tracimy czasu na poszukiwanie kolejnych najemców. Długoterminowa umowa jaką renegocjujemy wystarczająco chroni inwestora, często też cedujemy konieczność przeprowadzania stosownych remontów na najemcę.

Przy inwestycjach w nieruchomości z długotrwałą umową najmu, nie bez znaczenia jest sam fakt fizycznego posiadania nieruchomości. Taka nieruchomość z powodzeniem może zostać fundamentem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego oraz długotrwałej, stabilnej strategii lokowania kapitału z równoczesnym stabilnym zyskiem.

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski