Finansowanie dla deweloperów

To jedna z częściej realizowanych przez nas form finansowania.

Przeznaczona dla firm deweloperskich, zarówno większych jak i tych mniejszych.

Na zakup maszyn, obszarów pod inwestycje, realizację budowy, prace wykończeniowe, aranżacje wnętrz jak i przygotowanie do obsługi sprzedażowej inwestycji.

W ofercie szeroki wachlarz finansowania:

  1. Finansowanie przez Dom Finansowo-Inwestycyjny FILAR.
  2. Emisja obligacji korporacyjnych.
  3. Powołanie spółki celowej / komandytowej złożonej z inwestorów – komandytariuszy.
  4. Oferta łączona, współfinansowania przez bank, inwestorów prywatnych lub inny fundusz inwestycyjny.

Potrzeby deweloperów są bardzo różne i my to wiemy. Nie sposób opisać wszystkich możliwości…

W analizie kierujemy się przede wszystkim założeniami biznesplanu, rentownością przedsięwzięcia, uwarunkowaniami, specyfiką rynku i właściwym zabezpieczeniem finansowania.

O finansowanie zabezpieczone nieruchomością może się starać również podmiot niedoszacowany lub nawet odrzucony przez banki.

Dajemy również możliwość uruchomienia linii debetowej na pilne, nieprzewidziane wydatki których wiele podczas przedsięwzięć deweloperskich. Zobacz też finansowanie wieloetapowe

Okres finansowania od 3 do 60 miesięcy.
Kwota do 10 mln. (finansowanie wieloetapowe umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych kwot).
Oprocentowanie od 4,5%

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski