Inwestycje zabezpieczone nieruchomością

Polecane szczególnie jako fundament bezpiecznych portfeli inwestycyjnych.

Fizyczne zabezpieczenie na nieruchomościach jest formą bardzo pożądaną ze względu na ponadprzeciętną ochronę zysku i kapitału inwestycyjnego. Marginalizacja ryzyka przy takich zabezpieczeniach sprzyja zainteresowaniu wielu inwestorów, zarówno korporacyjnych jak i prywatnych. Dodatkowa dywersyfikacja (inwestowanie mniejszych kwot ale w kilka przedsięwzięć) praktycznie eliminuje ryzyko.

Jako Dom Finansowo-Inwestycyjny FILAR dołączamy się jako inwestor do wielu tego typu przedsięwzięć.

Bardzo dużą wagę przykładamy do właściwej oceny zabezpieczeń.

W procesie weryfikacji bierze udział kancelaria prawna, notarialna, specjaliści od rynku nieruchomości, rzeczoznawca, analitycy DFI FILAR Sp. z o.o.

Główne parametry jakościowe nieruchomości stanowiących zabezpieczenie inwestycji to:

  • współczynnik LTV (stosunek wysokości inwestycji do wartości nieruchomości). Przedsięwzięcia z LTV poniżej 70 – 60% uważane są powszechnie jako bezpieczne. My preferujemy LTV nie przekraczające 50%
  • ocena porównawcza, na podstawie cen dokonanych transakcji sprzedaży podobnych nieruchomości w badanym rejonie.
    dobra lokalizacja. Preferowane są miasta powyżej 30 000 mieszkańców.
  • specyfika nieruchomości. Ze względu na konieczność specjalistycznego oszacowania, odrzucamy nieruchomości niepłynne oraz tzw. „nieruchomości egzotyczne” (np. występujące na terenach zalewowych lub osuwiskowych, wyeksploatowane złoża surowcowe, występujące na terenach ekologicznych, ze specjalnymi planami zagospodarowania przestrzennego, itp.)
  • ocena praw własności, obciążenia hipotek, ew. roszczenia osób trzecich, toczące się ew. postępowania związane z nieruchomością, nieruchomości sporne…

Najważniejszy pozostaje jednak dobry biznesplan i „zdrowy rozsądek”. Naszym celem są intratne inwestycje. Pomimo znakomitych zabezpieczeń nie otrzyma finansowania podmiot którego biznesplan nie spełnia naszych kryteriów jakościowych.

Czas trwania inwestycji od 6 mies. do 10 lat.
Zysk od 5 do 15%

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski