Kompleksowe planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe jest również formą inwestycji. W ramach należytej dbałości o finanse ważne jest aby odpowiednio zaplanować proces wydatków podatkowych.

Wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy bezpieczne, sprawdzone w praktyce rozwiązania oparte na przepisach zarówno polskich jak i zakładających wykorzystanie podmiotów działających w innych jurysdykcjach podatkowych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych to obszar najczęściej przez nas analizowany. Odpowiednie planowanie wspomaga też inne dziedziny opodatkowania jak VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych czy chociażby podatek od nieruchomości.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, stosujemy tylko sprawdzone rozwiązania, zgodne z przepisami i dobrym obyczajem. Celem nie jest ucieczka od należnego podatku a jedynie właściwe pokierowanie tym procesem w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Do naszych działań zaliczyć też można pomoc w kosztownych przejściach przez skomplikowane procedury spadkowe i dziedziczenia.

Planowanie podatkowe jest ważnym elementem każdej inwestycji ponieważ nawet najlepsza inwestycja bez właściwego zastosowania przepisów podatkowych może stać się po prostu nieopłacalna.

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski