Inwestycje w startup-y

Jest to ulubiona forma inwestowania przez tzw. „Aniołów Biznesu” oraz fundusze podwyższonego ryzyka typu Venture Capital.

Zyski z takich inwestycji mogą być pokaźne. Niemniej ryzyko jest również stosunkowo wysokie. Inwestycja w startupy wiąże się z głęboką analizą biznesową branży, ryzyka, zapotrzebowania, cech i możliwości kierownictwa firmy oraz pracowników.

Choć zyski mogą być wysokie, trzeba pamiętać o dużej niestabilności tego typu inwestycji. Przy takich aktywach szczególnie zaleca się dywersyfikację portfela.

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski