Finansowanie wieloetapowe

To szczególna forma finansowania przedsięwzięć, ze względu na swoją specyfikę, najczęściej wykorzystywana przez deweloperów oraz firmy budujące własne nieruchomości.

Metoda ta polega na podzieleniu na etapy pracy budowlanej i uruchamianiu kolejnych transz pożyczki po zakończeniu poprzedniego etapu budowy.

Dzięki takiej metodzie można liczyć na maksymalizację finansowania ponieważ wartość inwestycji rośnie wraz z postępami budowy i umożliwia stałe podwyższanie progu LTV (stosunek udzielonego finansowania do wartości zabezpieczenia).

Finansowanie wieloetapowe może być zastosowane również do innych przedsięwzięć nie tylko deweloperskich. Przedsięwzięcia takie mogą być współfinansowane przez banki lub inne instytucje.

Okres finansowania od 12 do 60 miesięcy
Kwota pożyczki – określona indywidualnie
Oprocentowanie od 4,5%

Dla Pośredników Kredytowych

Zapraszamy do współpracy Pośrednictwa Kredytowe z całej Polski.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, uzupełniające ofertę bankową.

Główne cechy naszych produktów:

Przykłady Realizacji Pożyczkowo-Inwestycyjnych

Kalkulator/Wnioski